100 chiếc / lốc Mồi câu cá mồi mềm

Tên thương hiệu: ilure
Chức vụ: Ocean Boat Fishing
Chức vụ: Ocean Beach Fishing
Chức vụ: LAKE
Vị trí: Sông
Vị trí: Ao chứa
Vị trí: suối
Vị trí: Ocean Rock Fishing
Danh mục: LURE
Số mô hình: Fishing Soft Lure
Loại: Mồi nhân tạo
Số lượng: 100 chiếc
Trọng lượng: 0,4g
Chiều dài: 40mm
Chất liệu: Chất liệu mềm chất lượng
Tính năng: Soft lure