1g-28g Đầu Jig Crank Lure Mồi Cứng, Móc Jig Worm mềm, 4,6, 8 hoặc 10 chiếc

Thông số kỹ thuật:

  • Chất liệu: Thép cacbon cao
  • Hình dạng: đầu gá
  • Loại: Móc gai
  • Vị trí: Ao chứa
  • Tính năng: móc sâu mềm
  • Độ sâu lặn: Tất cả các cấp độ
  • Hooks: lưỡi câu hình con sâu mềm để câu cá
  • Trọng lượng: 1,5g 2g 3,5g 5g 7g 10g 14g 20g
  • Chức vụ: Ocean Rock Fshing