2 lớp lưới bẫy lưới lưới câu cá lồng lưới đúc

Thông số kỹ thuật:

  • Loại: Fyke Net
  • Kiểu: Multifilament
  • Loại nút: Đơn
  • Kích thước lưới: Lưới nhỏ
  • Độ dày: n
  • Chiều dài: 37 x 30cm
  • Chiều sâu: 37cm
  • Kích thước lưới: 37 x 30cm
  • Loại sản phẩm: Lưới câu cá