500 cái / hộp Móc câu bằng thép carbon cao

Có Thước hay Không: Không
Chất liệu: Thép cacbon cao
Loại: Móc gai