Mồi câu cá Impact Ring Shad

Tên thương hiệu: Siêu lục địa
Vị trí: Sông
Vị trí: Ao chứa
Vị trí: Đại dương Thuyền Chài
Chức vụ: Câu cá biển
Chức vụ: suối
Chức vụ: Câu cá biển
Chức vụ: LAKE
Danh mục: LURE
Số mô hình: e01
Loại: Mồi nhân tạo