Lưới độ sâu lỗ gấp lưới Nylon nhúng

Tên thương hiệu: JETTING
Có thể thu vào hoặc Không:
Xuất xứ: CN (Nguồn gốc)
Có thể chấp nhận được hay không: Không
Kiểu: Khác Kích thước lưới: Lưới lớn
Số mô hình: other
Chứng nhận: khác
Có dán hay không: Không
Độ dài: khác
Loại nút: Khác
Độ dày: khác
Loại nhựa: Khác
Loại: Khác
Độ sâu: khác
Loại sản phẩm: Lưới câu cá