Cuộn đánh cá quay kim loại

Thông số kỹ thuật:

  • Loại bả: Mồi giả
  • Loại cuộn câu: Bánh quay xếp trước
  • Phương pháp câu cá: Quay
  • Vòng bi: 13 + 1 Vòng bi
  • Tỷ số truyền: 5.5: 1 / 4.7: 1
  • Carretilha Pesca: Cuộn quay
  • Danh mục: Cuộn quay kéo phía trước