Kìm đa năng, Máy cắt dây bện dạng kéo

Kích thước: Xấp xỉ. 12.5cm
Chất liệu: Thép không gỉ & ABS
Loại: Kìm đánh cá
tính năng 1: Kìm đánh cá
tính năng 2: Dụng cụ câu cá
chức năng 1: Phụ kiện câu cá
funciton 2: Kéo câu cá