Câu cá gấp ngoài trời, Cắm trại, Xô đi bộ đường dài

Tên thương hiệu: WALK FISH
Có chân có thể thu vào hoặc không: Không
Có tựa lưng hoặc không: Không
Vị trí: Thuyền câu cá dưới biển
Tên: Xô câu cá gấp
Chất liệu: EVA
Màu sắc: Đen / Cam
Kích thước: 5 kích thước