Phao câu cá trôi xoay

Thông số kỹ thuật:

  • Loại sản phẩm: Phao câu cá
  • Hình dạng: L
  • Chất liệu: Chất liệu Composite
  • Loại phao: Phao nổi
  • Loại đuôi trôi: Cắt đuôi
  • Loại: Phao nhựa
  • Danh mục: Phao đứng
  • Loại nhựa: DF
  • Kích thước: XL
  • Vị trí: Hồ