Cuộn kim loại biển Spinning Fishing Reel 1000-7000 Series

Vị trí: Sông
Vị trí: Ocean Rock Fshing
Vị trí: LAKE
Vị trí: Hồ chứa Pond
Vị trí: suối
Vị trí: Ocean Beach Fishing
Vị trí: Ocean Boat Fishing
Số hiệu: YO / DC
Phương pháp câu cá: Quay
Loại cuộn câu: Bánh quay nạp trước
Loại mồi: Giả Mồi
Tỷ lệ bánh răng: 5.2: 1
Chén dòng: Kim loại
Vòng bi: 12 + 1BB
Vị trí: Nước ngọt / Nước mặn
Dòng: 1000/2000/3000/4000/5000/6000/7000
Cánh tay đá: Có thể hoán đổi trái / phải