Spinning Reel Kim loại Spool 5.2: 1 / 4.7: 113BB Vòng bi Bi Cá chép Reel BK2000-7000 Metal Line Cup Sea Tackle

Tên thương hiệu: GHOTDA
Chức vụ: Ocean Boat Fishing
Chức vụ: Ocean Rock Fshing
Chức vụ: Câu cá Bãi Biển
Vị trí: LAKE
Vị trí: Sông
Vị trí: Ao chứa
Vị trí: stream
Số mô hình: BK
Phương pháp câu cá: Quay
Loại cuộn câu: Bánh xe quay tải trước Loại Mồi: Mồi giả
Tỷ lệ bánh răng: 5.2: 1
Chén đường: Kim loại
Vòng bi: 12 + 1BB
Vị trí: Nước ngọt / Nước mặn
Dòng: 2000/3000/4000/5000/6000/7000