Mạng truyền động siêu mạnh

Thông số kỹ thuật:

  • Loại nút: Double
  • Kiểu: Multifilament
  • Loại: Lưới tay
  • Kích thước lưới: Lưới lớn
  • Độ sâu: Lưới đánh cá
  • Loại sản phẩm: Lưới câu cá
  • Chiều dài: 150cm
  • Loại nhựa: ABS