Dây câu cá nylon monofilament tốt nhất

Có Thước hay Không: Không
Chất liệu: Nylon
Vị trí: Thuyền đánh cá trên biển
Vị trí: Ocean Rock Fshing
Vị trí: Câu cá Bãi biển Đại dương
Vị trí: LAKE
Vị trí: Sông
Vị trí : Ao chứa
Vị trí: suối
Có Quy mô hay Không: Không
Hình dạng: Mức
Đặc tính nổi: Dòng chìm
Mét: 100m
Số mô hình: Câu cá bằng nylon